Zoeken op auteur 'Rene Derksen'

De IB'er onderzoekt de 'zachte data'

Rene Derksen | Peter Laros

TIB 2012 nummer 5

In eerdere artikelen hebben we aandacht geschonken aan de specifieke rol van de IB’er als onderzoeker bij opbrengstgericht werken en het analyseren van de harde gegevens van het LOVS. Nu gaan we nader in op de analyse van de ‘zachte data’: enerzijds gedragingen van leerlingen zoals samenwerken, leren leren, leren plannen, en anderzijds waarderingen door leerkrachten, ouders en kinderen, en externen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Gedrag | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

De intern begeleider onderzoekt de data!

Rene Derksen | Peter Laros

TIB 2012 nummer 4

Elke school heeft een eigen kijk op de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Hoe kun je onderzoeken of datgene dat we uitvoeren ook leidt tot de doelen die de school wil bereiken? In TIB 2012-2 hebben we het belang onderstreept van een heldere positionering van de IB’er in het schoolteam als voorwaarde voor haar onderzoekende rol. Nu gaan we in op het verwerken van toetsgegevens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

De eigen school als onderzoeksruimte

Rene Derksen | Peter Laros

TIB 2012 nummer 2

Elke school heeft een eigen kijk op het onderwijs en de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Maar hoe het curriculum wordt geïnterpreteerd door de individuele leraar en hoe die het vervolgens uitvoert, komt zelden voor het voetlicht. Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen op basis waarvan je uitspraken kunt doen over de werkelijke situatie in je school. In dit artikel bespreken we de condities om de onderzoekende rol op een juiste wijze te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk