Zoeken op auteur 'Peter Laros'

Checklist: Hoe verander je iets op je school?

Peter Laros

TIB 2021 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs/zorg | Oplossingsgericht

Rubriek: Checklist

Checklist: Wil je ook een Samen Naar School klas op je school?

Peter Laros

TIB 2021 nummer 4

Het concept van de Samen naar School klassen spreekt steeds meer scholen aan. Welke rol kun jij als IB’er spelen bij het realiseren van deze vorm van inclusie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie

Rubriek: Checklist

Checklist: Ruimte krijgen vanuit de grenzen die je trekt

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

Waar kijk je naar? Hoe baken je af? Hoe creëer je professioneel de ruimte om je arbeid vorm te geven op de manier die passend is bij je ‘droombaan’. Check de onderstaande aspecten en ontdek waar je staat en waar je kunt staan!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Checklist

Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Klaarblijkelijk kan of wil een substantieel deel van de IB’ers onvoldoende professionele ruimte nemen om deze situatie te kantelen. Hoe komt dat? Wat kan helpen om die ruimte te nemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider | Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

De kracht van intervisie

Peter Laros | Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Zijn je collega's 'mishandelingsalert' genoeg?

Peter Laros

TIB 2019 nummer 5

We werken nu circa 8 maanden met de aangepaste meldcode van Stichting Veilig Thuis. In veel scholen zal de ervaring met de nieuwe procedure gering zijn. Je komt immers pas in beweging als er iets aan de hand is. Het is een prettige constatering dat het gelukkig in veel gezinnen goed gaat. Niettemin vermeldt de website van Stichting Veilig Thuis dat er in Nederland jaarlijks circa 119.000 gevallen van kindermishandeling voorkomen. Oftewel: 1 gesignaleerde situatie van kindermishandeling op 30 leerlingen. Hoe zit het dan bij jou op school? Zijn de gevallen van kindermishandeling er niet of zie je ze (nog) niet? Wat heb je als team nodig? Welke signalen mogen je ongerust maken over het welzijn van een kind? En… als je een vermoeden hebt, wat doe je dan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Medisch handelen | Privacy | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Ontwikkelingen

Samen met jouw school in actie voor Doenkers

Peter Laros | Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 3

Al ruim een jaar vragen we in elke uitgave van TIB via indrukwekkende foto’s van Roel Burgler aandacht voor plaatsen op de wereld waar recht op onderwijs niet vanzelfsprekend is. Toch slaagt de lokale bevolking erin om er een soort van onderwijs vorm te geven. Vaak gebeurt dat met hulp van organisaties die geld ophalen om onderwijs te realiseren. Elke gepubliceerde foto in TIB kan een aanleiding zijn om als school in actie te komen en een bijdrage te leveren voor meer van deze goede voorbeelden in het buitenland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Aandacht voor socialisatie en persoonsvorming

Peter Laros

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Checklist

IB'er: tot hier en nu verder?!

Peter Laros | Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 2

Net als in 2013 en 2014 wordt bij de derde Nationale Enquête Intern Begeleider 2018-2019 duidelijk dat IB’ers niet veel tijd nemen voor een gezonde portie zelfreflectie gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden. Zij komen niet of nauwelijks toe aan zichzelf en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. En toch, ze voelen zich gesteund en gewaardeerd door het team en de directeur, hebben een grote mate van autonomie, en krijgen ook ruimte om zich op de hoogte te
stellen van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.
De uitgesproken waardering, het geschonken vertrouwen en de vrijheid om de eigen job in te delen maken misschien wel dat de meeste IB’ers zich tomeloos inzetten voor de ‘zaak’. Echter, hoe lang gaat dit nog goed? Ruim één derde deel van de IB’ers geeft aan dat er sprake is van onbalans in de ervaren hoeveelheid werk en de eigen draagkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Hoe voer je een productieve dialoog met elkaar?

Peter Laros

TIB 2018 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: RAP met RET

Peter Laros

TIB 2018 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Checklist

Checklist: Onderwijs is de motor voor ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2017 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Professionalisering

Rubriek: Checklist

Checklist: Samen werken aan samenwerken met ouders

Peter Laros

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Samenwerken in en om je school

Peter Laros

TIB 2016 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Expertise-diversiteit

Peter Laros

TIB 2016 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Checklist

De IB'er en de ZOCO in verbinding

Arie Goijaarts | Peter Laros

TIB 2015 nummer 5

Een warm contact tussen het PO en het VO is belangrijk. De temperatuur van dit contact tussen de IB’er en de Zorgcoördinator (ZOCO) loopt langzaam maar zeker op. Dat is een goed signaal naar alle betrokkenen: verwijzende groep 8-leerkrachten, ouders, kinderen en toekomstige mentoren. Zij verkeren immers in een spannende periode van inschatten, evalueren, bespreken en de toekomst plannen. Voor de ontvangende school speelt het toekomstig handelen een enorme rol. Zijn de VO- (vak)leraren in staat om de door de basisschool aangereikte handelingswijzers voor leerlingen met onderwijsbehoeften te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Spel en humor op de werkvloer

Arie Goijaarts | Peter Laros

TIB 2015 nummer 4

Er kan een enorme stimulans uitgaan van een vitale leerkracht die met plezier haar werk organiseert en uitvoert. Kinderen ervaren het plezier en de energie die zo’n leerkracht uitstraalt. Daarnaast is daar de vitale IB’er die op haar beurt elke dag met plezier de leerkrachten begeleidt. En natuurlijk ontbreekt de vitale schoolleider niet, die met plezier de totale schoolorganisatie aanstuurt. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan relevante aspecten die ogenschijnlijk niets met het directe onderwijs van doen hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe ziet mijn takenpakket eruit?

Peter Laros

TIB 2015 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Checklist: Laat je leerkrachten leren?

Peter Laros

TIB 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Checklist: Waardering van leerkrachten

Peter Laros

TIB 2014 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Nationaal onderzoek Intern Begeleider 2013

Peter Laros

TIB 2013 nummer 5

In september is door de TIB-redactie ‘Het nationaal onderzoek Intern Begeleiders 2013’ uitgezet. De vragen in het onderzoek richten zich op diverse feitelijke gegevens met betrekking tot de werksituatie van de IB’er, de inkleuring van haar takenpakket, haar werkbeleving en de wijze waarop gekeken wordt naar de verandering in het kader van Passend onderwijs. Tijdens de Week van de Intern Begeleider zijn de resultaten van dit onderzoek besproken en verspreid in een publicatie. Nu zoomen we in op het bestaande takenpakket van de IB’er. Relevantie van de verschillende taken en de tijd die eraan wordt besteed, staan hierbij centraal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Extra

Hoe word ik een professionele leergemeenschap?

Peter Laros

TIB 2013 nummer 5

Een professional maakt altijd deel uit van een werkomgeving waarbij autonoom handelen hoog in het vaandel staat. De arts in het ziekenhuis, de advocaat op kantoor en de leerkracht op school. De werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties, die losjes gekoppeld met of naast elkaar werken aan sterk overeenkomende werkzaamheden. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs mogelijk moet maken? Wat vraagt het om een ‘Professionele Leergemeenschap’ te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Het is mooi geweest!

Ans Boosten | Peter Laros

TIB 2013 nummer 4

Als IB’er heb je het altijd druk. Je hebt veel en diverse taken en verantwoordelijkheden. Hoe houd je het overzicht, hoe weet je waar je werk begint en, ook niet onbelangrijk: wanneer het stopt? Wanneer kun je tevreden zijn? Wanneer zeg je tegen jezelf: ‘Het is mooi geweest!’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

De IB'er onderzoekt de 'zachte data'

Rene Derksen | Peter Laros

TIB 2012 nummer 5

In eerdere artikelen hebben we aandacht geschonken aan de specifieke rol van de IB’er als onderzoeker bij opbrengstgericht werken en het analyseren van de harde gegevens van het LOVS. Nu gaan we nader in op de analyse van de ‘zachte data’: enerzijds gedragingen van leerlingen zoals samenwerken, leren leren, leren plannen, en anderzijds waarderingen door leerkrachten, ouders en kinderen, en externen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Gedrag | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

De intern begeleider onderzoekt de data!

Rene Derksen | Peter Laros

TIB 2012 nummer 4

Elke school heeft een eigen kijk op de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Hoe kun je onderzoeken of datgene dat we uitvoeren ook leidt tot de doelen die de school wil bereiken? In TIB 2012-2 hebben we het belang onderstreept van een heldere positionering van de IB’er in het schoolteam als voorwaarde voor haar onderzoekende rol. Nu gaan we in op het verwerken van toetsgegevens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Draagkracht en draaglast: op weg naar professionele betrokkenheid

Peter Laros | Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 3

In de eerste TIB constateerden wij dat timemanagement een middel is om de juiste balans op de werkvloer te vinden. Maar ook bij goed timemanagement kun je een grote werkdruk ervaren, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke betrokkenheid met de leerling, ouder(s) of collega(‘s). Hoe kan een IB’er persoonlijke betrokkenheid omzetten naar professionele betrokkenheid? En hoe laat je de leerkracht eigenaar zijn van het eigen werkproces?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Professionalisering | Samenwerken | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

De eigen school als onderzoeksruimte

Rene Derksen | Peter Laros

TIB 2012 nummer 2

Elke school heeft een eigen kijk op het onderwijs en de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Maar hoe het curriculum wordt geïnterpreteerd door de individuele leraar en hoe die het vervolgens uitvoert, komt zelden voor het voetlicht. Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen op basis waarvan je uitspraken kunt doen over de werkelijke situatie in je school. In dit artikel bespreken we de condities om de onderzoekende rol op een juiste wijze te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe coach je op kansen?

Peter Laros

TIB 2012 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Checklist

De oplossingsgerichte IB'er als coach

Peter Laros | Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 1

Een belangrijke taak van de IB’er is het begeleiden en coachen van leerkrachten bij pedagogisch en didactisch handelen. Het komt nogal eens voor dat een IB’er vanuit de expertrol enigszins gefrustreerd verzucht: “Ik heb ze geadviseerd wat ze moeten doen, maar ze doen er niets mee”. Een oplossingsgerichte houding kan leiden tot andere gevoelens bij de IB’er en bij de leerkracht. Op welke wijze kun je je collega’s coachen vanuit het perspectief van oplossingsgericht werken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Oplossingsgerichte houding

Peter Laros

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Checklist

Draagkracht en draaglast: de balans

Peter Laros | Ariette Riezebos

TIB 2011 nummer 1

Intern begeleiders zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot sleutelfiguren in de onderwijsontwikkelingen rondom zorg voor leerlingen. Volgens de Landelijke Beroepsvereniging kan de IB’er onderzoeken, samenwerken, middelen en data verwerken, organiseren, heeft verstand van innoveren, is competent in het begeleiden van volwassenen, en bekwaam in zelfreflectie en ontwikkeling. Hoe vind je als IB’er de juiste balans op de werkvloer?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk