Zoeken op auteur 'Marja de Bie'

Hoe ver zijn we met onze basisondersteuning?

Marja de Bie

TIB 2014 nummer 2

Alweer een tijdje geleden heeft de Tweede Kamer het volgende vastgesteld: ‘Elk samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan een niveau van basisondersteuning vastleggen.’ Dat is uiteraard niet zonder reden gebeurd. De basisondersteuning vormt immers het fundament voor een succesvolle implementatie en uitvoering van passend onderwijs. Voor alle duidelijkheid: onder basisondersteuning verstaan wij de ondersteuning die alle scholen binnen een samenwerkingsverband aan kinderen bieden op basis van de afspraken hierover tussen de besturen. Scholen en besturen zijn aanspreekbaar op de kwaliteit ervan. Drie IB’ers vertellen wat momenteel de stand van zaken is op hun school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview