Zoeken op auteur 'Bert Groeneweg'

Beoordelen zonder cijfers?

Bert Groeneweg

TIB 2019 nummer 1

Kan dat eigenlijk wel, rapporten zonder cijfers? Voor wie is dat goed? Wellicht is het beter voor het leerklimaat op school en neemt het de prestatiestress bij leerlingen weg. Stel dat het goed zou zijn om het cijfers geven uit het onderwijs te halen, zouden we dan bereid zijn dat te doen?
Kunnen IB’ers trouwens zelf wel zonder cijfers? Immers, daarmee hebben ze ‘overzicht’ over de prestaties van leerlingen en kunnen ze collega’s helpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Internationaal/innovatief | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: De toekomst van het onderwijs. Wat doe je eraan?

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

Wat maakt ons onderwijs uniek?

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 4

Zoals wij het doen, is de standaard. Anderen wijken daarvan af. Maar hoe zien die anderen dat? Hoe ziet óns onderwijssysteem eruit in de ogen van buitenlanders? Zijn zij uniek, of wij? Waarin verschilt ons onderwijssysteem het meest van andere systemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Ontwikkelingen

Tussentijds instromen in groep 3

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 2

Toen geluk nog heel gewoon was, bleven kinderen ook al zitten. Nu diversiteit en passend onderwijs een steeds grotere rol spelen, is zittenblijven een steeds knellender hot item. Tijd om te bedenken wat we anders kunnen doen. In dit artikel een pleidooi voor doorbreking van het leerstofjaarklassensysteem en het sturen op leerlijnen door leerkrachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Praktijk

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Checklist: Kinderen van nieuwkomers

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Checklist

Zomerkinderen

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 1

Toenemende diversiteit in de klas, school en samenwerkingsverband leidt tot steeds meer druk om te differentiëren. Toch proberen we steeds zo veel mogelijk homogene groepen te maken, omdat het anders voor leerkrachten wel een erg moeilijke zaak wordt. Ook kinderen die in de zomer zijn geboren, ondervinden last van die drang naar homogeniteit. Daarom een pleidooi voor alternatieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Canada: Lessons Learned

Thieu Dollevoet | Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 3

Vanuit twee internationale contexten reflecteren we op het thema: Hoe om te gaan met diversiteit? Wat kunnen IB’ers hiervan leren voor hun eigen praktijk in het kader van passend onderwijs? Twee leerkrachten, samen verantwoordelijk voor een klas, en dat op een tropisch eiland als St-Maarten, wie wil dat nou niet? Co-Teaching is in veel landen met integratief onderwijs een vast begrip. In Nederland is dat nog niet zo erg bekend, maar wie weet komt dat nog.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

'Afstemmingsregisseur', de nieuwe IB'er?

Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

De versterking van de basisondersteuning en de ambities in het schoolprofiel zorgen ervoor dat leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zelf kunnen nemen. De IB’er krijgt een regietaak binnen de school en een afstemmingstaak buiten de school met alle andere ondersteuners rondom de leerling. Naar voorbeeld van de Britse Senco (Special Education Needs Coordinator), die ‘inclusion manager’ wordt genoemd, komt er een nieuw takenpakket voor de IB’er. Die kunnen we straks misschien ‘afstemmingsregisseur’ noemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Begeleider in het onderwijs: de blik vooruit

Jacques van den Born | Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

Vernieuwingen in het onderwijs ontstaan door onder andere nieuwe onderwijskundige visies, maar ook door technologische, sociale, demografische en economische
veranderingen. Nieuwe waarden en normen bepalen voor een deel het handelen en zo ook wat van de begeleider in het onderwijs wordt verwacht. We blikken terug en kijken vooruit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

Bert Groeneweg

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Interne Begeleiding, variatie en perspectief (1)

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 3

De diversiteit aan leerlingen en ondersteuningsvragen neemt nog steeds toe, maar ook de diversiteit onder IB’ers. Daarom een boekje open over die brede variatie aan verschijningsvormen van intern begeleiden in het land. In dit eerste artikel bekijken we de variatie die we aan IB-werk tegenkomen. In een vervolgartikel gaan we in op de toekomst en mogelijke nieuwe perspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 1

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Begeleiden en leereffectiviteit

Bert Groeneweg

TIB 2012 nummer 5

Bijdragen aan het verbeteren van de leereffectiviteit in de school op een verantwoorde manier en met grote kans op succes, omdat de keuzes voor de interventies onderbouwd zijn. Dat kan met ‘de Heilige Graal van het lesgeven’ in de vorm van een megaonderzoek naar leereffectiviteit. IB’ers kunnen er hun school mee
vooruit helpen en de leeropbrengsten helpen verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Quo Vadis IB'er?

Luc Greven | Bert Groeneweg

TIB 2011 nummer 2

De eerste opleiding voor Interne Begeleiders ging van start in september 1985. Vorig jaar is 25 jaar opleiden van IB’ers gevierd door de Lbib en het Seminarium voor Orthopedagogiek in de Reehorst te Ede. Daar formuleerde wethouder en IB-deskundige Luc Greven vijf IB-doelen voor 2020. Hij ziet de IB’er als stimulator, initiator en inspirator met activiteiten gericht op de leerkracht voor de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Coachen

Bert Groeneweg

TIB 2011 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Checklist