Zoeken op auteur 'Guus Beenhakker'

Welke digitale leermiddelen zet je in? En hoe?

Guus Beenhakker

TIB 2020 nummer 2

Digitale leermiddelen blijven onderwerp van gesprek. Niet alleen bij scholen die er nog geen gebruik van maken, maar ook bij scholen die ze al inzetten. Enkele jaren geleden leefde het idee dat deze middelen de traditionele schoolboeken en -methodes zouden gaan vervangen. Dit concept lijkt inmiddels op zijn retour, maar de meerwaarde van het (adaptief) gebruik van digitale middelen is duidelijk. De vraag is dan ook meestal niet óf digitale leermiddelen worden ingezet, maar meer:
welke middelen zet je in en hoe?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief

Rubriek: IB-innovatief

Blockchain: handig in de toekomst?

Guus Beenhakker

TIB 2018 nummer 2

Blockchain, vrij vertaald ‘blokkenketen’, klinkt abstract en dat is het ook nog wel. Het is een technologie om informatie online op te slaan, te delen en te verwerken. Het systeem heeft sinds 2009 een voorzichtig bestaan opgebouwd en is vooral bekend als de achterliggende technologie van de onlinevaluta Bitcoin.
Toch lijkt ook het onderwijs te kunnen profiteren van blockchain. Vooralsnog is dat allemaal nog in de experimentfase. Maar het kan in de toekomst voor een veiligere onlineomgeving, minder administratiedruk en een betere verspreiding van informatie over bijvoorbeeld voortgang van leerlingen of toetsresultaten zorgen. Er is vooral veel te winnen op veiligheid en transparantie. Een ontwikkeling om in de gaten te houden!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy

Rubriek: IB-innovatief

Simpeler inzicht krijgen in ondersteuningsbehoefte

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 5

Per 1 januari komt het programma Momento voor alle leraren beschikbaar. Het dashboard, een belangrijk onderdeel van dit nieuwe programma, is gratis en houdt veel relevante gegevens over de leerlingen bij. Er is gemakkelijk inzichtelijk te krijgen waar het bij een leerling goed gaat en waar hij achterloopt. Wij lichten uit wat dit programma voor de IB’er te bieden heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Kies het juiste apparaat

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Checklist

Nieuwe wet noopt scholen tot aanpassingen privacy

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 3

Op 25 mei 2018 wordt de bestaande regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens vervangen en treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Het gaat om de zogenaamde Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG).
Scholen die veel digitaal doen, van lesgeven tot leerlingenadministratie, het verspreiden van toetsresultaten en het stelselmatig vastleggen van bijzondere persoonsgegevens zoals dyslexie, zullen hiermee rekening moeten houden. Nogal wat praktische en beleidsmatige zaken gaan veranderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy

Rubriek: IB-innovatief

Programmeren heeft de toekomst

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 2

Programmeren gaat de komende periode een grotere rol innemen in het maatschappelijke leven. Waar de afgelopen decennia typecursussen tot algemeen goed geworden zijn in het onderwijs, gaan steeds meer scholen zich nu storten op programmeerlessen voor hun leerlingen. Naar verwachting zullen deze lessen in de toekomst eenzelfde status krijgen als taal en rekenen. In verschillende landen is programmeren zelfs al een verplicht vak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: IB-innovatief

Snappet zet de IB'er in haar kracht

Guus Beenhakker

TIB 2016 nummer 4

Snappet is een onderwijsplatform dat zich richt op de kernvakken in de klas. Via tablets maken de leerlingen adaptieve opdrachten, die dus afgestemd zijn op het niveau van de specifieke leerling. De leerkracht en de IB’er kunnen via een eenvoudige, maar volledige rapportage precies zien op welke vlakken een leerling goed of minder goed scoort.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: IB-innovatief

Leraar en gepest op Facebook, wat nu?

Guus Beenhakker

TIB 2016 nummer 2

Volgens Brits onderzoek zijn leraren de afgelopen twee jaar in toenemende mate gepest via sociale media. Zestig procent van de Britse leraren had er in 2015 mee te maken. Vooral Facebook en mail zijn grote boosdoeners. Bovendien gaat het niet alleen maar om beledigende leerlingen, maar de berichten van ouders liegen er soms ook niet om. Hoe zit dat in ons land?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Al spelend leert men

Guus Beenhakker

TIB 2015 nummer 1

De termen ‘onderwijs’ en ‘spel’ gaan al heel lang samen. Velen zullen zich hierbij een speelplaats of een blokkendoos voorstellen, maar ook via nieuwe apparaten en technieken worden leerlingen massaal voorzien van spellen op maat. Spelen heeft misschien niet direct een educatief doel, maar spellen kunnen het onderwijs spelenderwijs op allerlei manieren versterken en ondersteunen. Allerlei apps, websites en programma’s vormen een haast onuitputtelijke bron van ondersteunend materiaal. De uitdrukking ‘gamen’ vormt waarschijnlijk de bekendste associatie met die vorm van spelen. Vertaal de term onderwijs ook, voeg het samen en daar is de term ‘gamification’, het spelenderwijs aanleren van educatieve programma’s en kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit | Games | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: IB-innovatief