TIB 2018-1

De IB’er: exit of next level? - Luc Greven
Veel IB’ers worden in hun scholen overladen met taken. En velen van hen voelen zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen zich fundamentele vragen. Kan dat wel zo doorgaan en heeft de intern begeleider nog toekomst in de basisschool?

Interview met Ruud Veltenaar
“De onderwijsprofessional van de toekomst is vooral gids en begeleider op een onbegrensde expeditie”.

Denken in driehoeken
Hoe verantwoordelijk ben je als IB’er voor het zorgsysteem? Wat doet de directeur? En de leerkrachten? Over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen leerkracht, intern begeleider en directeur.

Feedback: complexer dan je denkt
In dit artikel geven we een beeld van feedback als complex fenomeen. Soms pakt het uit zoals het bedoeld is, maar het zorgt ook vaak voor misverstanden..

Leren spellen met Spellet
Hoe kun je spelling zwakke leerlingen met D- en E-scores op de Cito SVS leren spellen zonder regels te gebruiken? Met een slim digitaal programma!

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW
Met het Dialooginstrument HGW is een nieuwe impuls gegeven aan hoe ouders en school beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit instrument is nu geschikt gemaakt om het arrangeergesprek op schoolniveau te houden, waarbij ouders, jeugdhulp en andere betrokkenen samen een integraal arrangement opstellen.

En verder natuurlijk…
Van de werkvloer, Wat je echt moet doen in 2018, Checklists, Nieuws gemist, Column, TIBtips, Media en TIB agenda.

cover tijdschrift