TIB Nieuwsflits - April 2018

Hieronder treft u de TIB nieuwsbrief van april 2018. Deze nieuwsflits verschijnt 10 keer per jaar in uw mailbox.


 

Lerarenregister op drijfzand

De invoering van het lerarenregister vanaf volgend schooljaar lijkt een steeds problematischere zaak te worden. Kort nadat het bestuur van de Onderwijscoöperatie, de beroepsorganisatie van leraren, eind maart haar ondersteuning voor de invoering van het lerarenregister aan het onderwijsministerie al had ‘teruggegeven’, hebben ook de raden voor het PO, VO en MBO opgeroepen tot uitstel. De raden spraken hun gezamenlijke teleurstelling uit over de kamerbrief van minister Slob, waaruit blijkt dat hij voornemens is het register gewoon per 1 augustus aanstaande te implementeren.


De totstandkoming van het lerarenregister is vanaf dag één al niet van een leien dakje gegaan. En nu ook de sectorraden het tapijt onder het register vandaan trekken, wordt het draagvlak wel erg beperkt. De raden waarschuwen dan ook voor een ‘bestuurlijk vacuüm’ en pleiten voor stopzetting van het lerarenregister totdat alle problemen zijn opgelost.


 

Column Loek Heida: Voorjaarskriebels

Vorige week reed ik op de fiets in de buurt van de school waar ik bijna 25 jaar les heb gegeven. Het was mooi weer, ik genoot van de herinneringen die door de aanblik van de school en de omgeving in mij boven kwamen. Ik fietste langs de oude tuin, waar ik ieder jaar even rond keek met de leerlingen. Ze stonden er weer! De lenteklokjes, steevast herkend als sneeuwklokjes, maar toch heel anders. Deze kleine stinzenplantjes waren ieder jaar voor mij het teken, dat de lente was begonnen.
De lente is ook op school vaak een periode van het nieuwe begin. Nieuwe ideeën ontspruiten uit de teams, mooie onderwijsverbeterplannen worden verkend. Iedere school wil graag vernieuwen, aanpassen aan de tijd. Aanpassen aan de ontwikkelingen, aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen anno 2018. Mooi, dat er steeds weer nieuwe initiatieven zijn die er voor zorgen dat het onderwijs levend blijft. Een voortdurende ontwikkeling van het curriculum. Soms steken de bolletjes, die al een hele tijd in de grond zitten de frisse kopjes boven de grond. Kijk eens, nieuwe planten. Maar er zijn ook jaren, dat de tuinier de bolletjes in het najaar heeft geplant en nu verbaasd kijkt naar de opbrengst, verrassend. Vernieuwend. Een ander gezicht, deze nieuw geplante voorjaarsboden.

Tijdens de nascholingsbijeenkomsten hoorde ik regelmatig collega’s verzuchten, dat de aangeboden vernieuwing toch wel erg veel zou lijken op methodieken, die jaren terug ook al werden aangeboden. Je vraag je dan soms af of het onderwijs dan zo moeizaam verandert, of laten vernieuwde inzichten zien, dat ‘we het toch niet zo gek deden’? Voor een aantal collega’s voelt een al te drastische verandering binnen de leerstof en methodieken dramatisch. Deze collega’s vragen zich af hoe ze deze nieuwe inzichten dan toch toe kunnen voegen aan de bestaande en vooral vertrouwde onderdelen. De wereld rondom ons, maar ook rondom de leerlingen verandert. Het is goed het onderwijs in hetzelfde tempo mee te laten veranderen, of mooier nog met een voorsprongetje vernieuwende ideeën en methodieken te kunnen invoeren.

Het is voorjaar, wat zou het goed zijn, samen met het team te inventariseren wat de verbeterpunten van het onderwijs zijn. Ja, ik weet het, de inspectie geeft hiervan al een goed overzicht, en mogelijk ook aanwijzingen om de aanpassing te realiseren. Het team van de school heeft er wellicht heel andere ideeën over. Het team kent de betreffende leerlingen, maar ook de draagkracht van de collega’s. De veranderingsbereidheid is in bepaalde gevallen veel groter, wanneer het team meedenkt over de ontwikkelingen, als het team meebeweegt met de windvlagen van de tijd. Vernieuwing is ook ‘out of the box’ denken. Denk niet alleen aan andere boekjes, of een methode die opvalt om de mooie plaatjes of de toegevoegde site. Denk niet alleen aan een digitale lesmethode. Denk ook eens aan een alternatieve wijze van lesgeven, didactiek, een andere wijze van toetsen, groepsopbouw, een andere inzet van leden van het onderwijsteam, aan nieuwe idealen.

Toch lijkt ook hier de inspectie op de achtergrond mee te kijken, ook al is de inspecteur niet zichtbaar. De ontwikkelaars vragen zich af of de doelen en eindtermen nu wel worden behaald, of de vernieuwing niet leidt tot lagere opbrengsten. Er zijn omringende landen waar de inspectie niet of minder invloed uitoefent op de didactiek en de eigen visie van het team. De onderwijskrachten hebben daar zelf verantwoordelijkheid, zij zijn zich bewust van de ontwikkelkansen van de leerlingen en de eigen professionaliteit en onderwijskracht. Lente in het onderwijs, neem de uitdaging aan om het onderwijs van alle leerlingen te vernieuwen. Pas het onderwijs aan, aan de mogelijkheden, die de nieuwe tijd ons biedt, geniet van het voorjaarsgevoel.

Een dorpsbewoner haalt mij uit de gedachten, ‘Mooi hè, ken jij de naam van deze plantjes?‘Het blijkt de tuinman te zijn, die deze tuin jarenlang heeft verzorgd en zich bewust is van het kleinood, het nieuwe leven van het voorjaar!


Subsidie voor loopbaanadvies

De overheid heeft een subsidieregeling getroffen waarmee 45-plussers die werkzaam zijn in het onderwijs gratis loopbaanadvies kunnen krijgen. Het doel van de subsidie is om onderwijspersoneel – leerkrachten, schoolleiders en ook conciërges en ander personeel – ‘regie’ te laten nemen over hun eigen loopbaan. De overheid wil zo bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers, zodat zij, met andere woorden, werkzaam kunnen blijven tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Tot 1 juli zijn 2.500 subsidies beschikbaar.

45-plussers in het primair onderwijs die aan de regeling willen deelnemen, zoeken zelf een professionele loopbaanadviseur die een ontwikkeladvies mag en kan geven. Dit is de persoonlijke keuze van de deelnemer en hij of zij hoeft de werkgever hier niet van op de hoogte te stellen.


 

Inspectie mag coulanter oordelen

Met ingang van deze maand kan de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de leerresultaten van scholen meer rekening houden met de aanwezigheid van zorgleerlingen op school. Dat meldde het ministerie van onderwijs begin april.

Ondanks de inspanningen van scholen om de leerresultaten van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren, vallen scholen nu soms sneller onder de minimumnorm van de inspectie. Maar vanaf nu heeft de inspectie de wettelijke ruimte gekregen om uitzonderingen te maken voor scholen die een ‘atypische populatie’ van leerlingen van hebben en daardoor lagere resultaten verwachten. 
De winnaars van de TIB nieuwsbriefactie van maart ontvangen een gratis exemplaar van het reflectiespel 'Speel Samen Open Kaart':

> mw. Van Dreumel, De Vliedberg te Rotterdam
> mw. Beesems, NBS Burgst te Breda
> mw. Van Bavel-Bakker, Het Baken te Purmerend
cover tijdschrift

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.