TIB Nieuwsflits - Mei 2019

Hieronder treft u de TIB nieuwsbrief van mei 2019 aan. Deze nieuwsflits verschijnt 10 keer per jaar in uw mailbox. U kunt zich in de rechterkolom inschrijven. Afmelden kan op ieder gewenst moment.


 

Nieuws van de redactie

Het programma van de komende editie van de Week van de Intern Begeleider is, sinds de aankondiging van de allerlaatste spreker vorige week, compleet. En dat betekent dat het hard gaat met de inschrijvingen: al meer dan 500 collega’s schreven zich al in, natuurlijk ook met het oog op de vroegboekkorting van €50 die nog geldt tot 1 juni. Ook deelnemen? Leden van TIB profiteren van €50 korting extra. Bekijk het programma en schrijf u in op: www.ibweek.nl.

 

Eindtoets van start (voor het laatst in april?)

Kinderen in groep acht zijn deze week gestart met het maken van de Eindtoets Basisonderwijs. Circa 178 duizend leerlingen leggen de eindtoets deze week af. Sinds het verplicht stellen van de Eindtoets Basisonderwijs in 2015 is het toetsmoment verschoven van februari naar april, maar wat betreft het Centraal Planbureau wordt die wijziging ongedaan gemaakt. Het CPB stelt dat de informatie die de eindtoets biedt nu onvoldoende wordt benut.

Zo blijkt dat 32% van de leerlingen die op de middelbare school van niveau wisselen, géén bijgesteld schooladvies kregen op basis van de eindtoets. Wordt het advies wel bijgesteld, dan wisselt daarentegen slechts 22% van de leerlingen van niveau. Dat laat zien dat het schooladvies beter klopt als de eindtoets er zwaarder in meeweegt, concludeert het CPB. Het CPB adviseert daarom de eindtoets weer vóór het schooladvies af te nemen, “zodat deze direct benut kan worden. Hierdoor kunnen eventuele lagere verwachtingen die leerkrachten voor bepaalde groepen leerlingen hebben worden gecorrigeerd, wat gelijke kansen verbetert. Bovendien hebben scholen dan het toetsadvies achter de hand als tegenwicht voor eventuele druk van ouders om het schooladvies te verhogen.”


Column Dian Fluijt-Lambert: Naar buiten!

Twee weken geleden was ik samen met een collega op bezoek bij een school in Vlaanderen om voor een enthousiast team een professionalisering co-teaching te verzorgen. Tijdens de lunchpauze kregen we een rondleiding van de directeur over het domein waarop de school gesitueerd was. Zelden kwam ik zo enthousiast terug van een lunchpauze, een droom kwam uit! Ja, het bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens, ouders een boomhut bouwen, een groentetuin die door de school en de buurt wordt onderhouden, een viphut waar leerlingen met kinderen praten die het moeilijk hebben, gymles wordt gegeven met boomtakken, een poppenhoek in een caravan is en zo veel meer! Dit berichtje postte ik op linkedin. Wat er daarna gebeurde overtrof mijn stoutste verwachtingen: ruim 16.000 views, honderden reacties en een uitpuilende mailbox. De teneur van de reacties was: “Waar is dit? Gaaf! Wat een prachtig voorbeeld. Ik wil hier graag meer over weten.”

Ik denk dat deze respons geen toeval is, maar dat we te maken hebben met een nieuwe trend in het onderwijs. We raken ons er steeds meer van bewust dat we op een aardbol leven met een beperkte levensduur als we op dezelfde manier doorgaan. Het is nodig dat onze kinderen op kunnen groeien met een vanzelfsprekend natuurbesef, niet alleen vanuit boeken en filmpjes, maar gewoon door natuur te ervaren op het schoolplein of in de schoolomgeving. IVN Natuureducatie nodigt in Zeeland scholen uit om deel te nemen aan de Subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen, want naar hun idee moet er meer groen dan grijs zijn op een schoolplein. Redenen te over dus om hier een artikel over te schrijven! Benieuwd naar dit verslag: houd TIB in de gaten.Einde experiment flexibele schooltijden

Minister Slob staakt het experimenten met flexibele schooltijden op basisscholen. Volgens de minister is er geen aanwijzing om verder te onderzoeken of afwijkende roosters bijdragen aan het leerproces van leerlingen. Ook werd onderzocht of werkende ouders er baat bij hebben als school- en opvangtijden van hun kinderen beter aansluiten bij hun werktijden. Volgens de onderwijsinspectie zijn er te veel risico's aan flexibele schooltijden verbonden om die onvoorwaardelijk toe te staan.

Van het twaalftal scholen dat sinds 2011 aan het experiment deelnam, doen vijf school nog steeds met het experiment mee. Zij zijn het niet eens met de beëindiging, maar moeten vanaf het schooljaar 2020-2021 weer de reguliere vijfdaagse schoolweek met vastgestelde vakanties hanteren.Leraren keuren idee van 'brede basis' af

Leraren zien geen heil in ingrijpende wijzigingen in de bevoegdheden en opleidingen van leraren om het toenemende lerarentekort aan te pakken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond op basis van een grote enquête onder ruim 6.300 leraren uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

De Onderwijsraad adviseerde eind vorig jaar om één brede basis in te voeren en vakken te clusteren in de lerarenopleidingen. Het voorstel van de raad bestaat uit het clusteren van onderwijssectoren en vakken, bijvoorbeeld voor het jonge kind, of leerlingen van tien tot en met veertien jaar, gecombineerd met gamma- of bètavakken, zodat leraren in verschillende onderwijssectoren aan de slag kunnen en meerdere schoolvakken kunnen geven.

‘Driekwart van de ondervraagden vindt dat er geen brede pedagogische basis bestaat voor kinderen van twee tot en met achttien jaar en ouder. Als het gaat om didactiek zijn de docenten nog stelliger: 85 procent zegt dat er geen brede didactische basis is die voor alle onderwijssectoren en schoolvakken gelijk is.’, aldus de AOb.De twee winnaars van de TIB nieuwsbriefactie van april ontvangen een gratis exemplaar van de TIBtool Autisme, samen aan de slag! De redactie van TIB feliciteert:

> Mw. M. de Klein-Back, O.L.V. van Fatimaschool te IJsselstein
> Dhr. M. Geomini, Basisschool Titus Brandsma te Venlo-Blerick

l


cover tijdschrift

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.