TIB Nieuwsflits - Oktober 2018

Hieronder treft u de TIB nieuwsbrief van oktober 2018 aan. Deze nieuwsflits verschijnt 10 keer per jaar in uw mailbox. U kunt zich in de rechterkolom inschrijven. Afmelden kan op ieder gewenst moment.


 

Nieuws van de redactie

Over enkele weken starten we in Den Haag met de WIB 2018 met een boordevol programma met actuele en praktische lezingen. De locaties Zwolle en Eindhoven zijn compleet uitverkocht en in Utrecht zijn nog maar een tiental plaatsen beschikbaar. Gelukkig is er in Den Haag nog wel genoeg plaats, een prima treinlocatie overigens! Schrijf u dus meteen in indien u alsnog wilt deelnemen. Voor alle informatie en inschrijven gaat u naar: www.ibweek.nl.

 

Subsidiepot zij-instromers leeg (maar wordt aangevuld)

Onderwijsminister Slob gaat de portemonnee trekken om zij-instromers in het onderwijs te blijven subsidiëren. Het budget voor 2018, 3,2 miljoen euro, is namelijk bijna op. Het ministerie zou mogelijk verrast zijn door het succes van de subsidie. Scholen kunnen per zij-instromer 20.000 euro incasseren. Zij komen direct voor de klas te staan en moeten ondertussen hard aan de slag om hun lesbevoegdheid te halen. Hoewel de subsidiepot nu al nagenoeg leeg, benadrukt de minister dat er geen subsidievragen door zijn afgewezen. De lerarenvakbond AOb weerspreekt dat.

Column Peter Laros: De juiste houding

Goed voorbeeld doet goed volgen! Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet! Twee tegeltjeswijsheden die voor school relevant zijn. In deze tijd lijkt het belangrijk om normale gedrags- en fatsoensregels te trainen met speciaal ontwikkelde programma’s. Sociaal Emotionele Ontwikkeling lijkt te verlopen volgens de lijn van niet op tien handen te tellen uitgewerkte Antipestprogramma’s. Nieuw onderzoek vertelt dat slechts 4 programma’s ook daadwerkelijk invloed hebben op pestvermindering. Het is zo simpel: je doorloopt een lessencyclus met leerlingen en daarna is het pesten over. Klaar! Na enkele weken een follow-up bijeenkomst om het geheugen van leerlingen op te frissen en pesten is passé. Was het maar zo eenvoudig.

Het systematisch werken aan een veilig pedagogisch klimaat vraagt iets anders. Wat werkt wel? Wat je als leerkracht belangrijk vindt, geef je voortdurend aandacht. Bespreek in het team -met elkaar- hoe jouw ideale pedagogisch klimaat eruit ziet. De volgende concrete opties kunnen helpen om dit klimaat te realiseren. Geef het goede voorbeeld. Bespreek wat jij denkt over anderen in relatie tot jezelf en hoe je dit denken laat uitgroeien tot het doen van ‘goede dingen’. Vertel regelmatig een verhaal met een moraal. In de nabespreking krijgen kinderen de kans om hun eigen mening te vormen over de gebeurtenissen. Zo laat je kinderen nadenken over wat er deugt en niet deugt. Heb het over de verschillen die er tussen mensen zijn. Dat kan simpel over uiterlijk gaan: groot, klein, breed, dun, kleine neus, stevige oren, blauwe, bruine ogen. Het kan over kwaliteiten van leerlingen gaan. Behulpzaam, alert, veilig, betrokken, lef, doortastend, snel, rustig en bedachtzaam. Laat kinderen zelf nadenken over met wie ze samen willen werken, samen willen genieten, samen willen lezen, samen willen rekenen, samen willen ontdekken. Vraag ook of ze een volgende keer weer zouden kiezen voor deze klasgenoot. Vraag om uitleg. Laat ze ontdekken dat we allemaal verschillend zijn en dat die verschillen mede onze keuze voor samenwerking bepalen. Plan bijeenkomsten speciale ‘kwaliteitenbenoemtijd’. Vertel over elke leerling iets positiefs. Vraag ook of andere leerlingen het herkennen. Geef leerlingen de opdracht om een andere leerling een week te ‘monitoren’ op een kwaliteit. Laat leerlingen de van elkaar gespotte kwaliteit benoemen.

Zo creëer je samen een klimaat waarbij iedereen wordt gezien. Leerlingen speuren naar elkaars kwaliteiten, ze leren dat verschillen normaal zijn en dat je die verschillen kunt benutten. Zo maak je met elkaar een alerte mini-samenleving in je klas, waarin geen ruimte is voor pesten.


 

Scholen willen geld gebruiken voor meer personeel

Schoolbesturen zijn in grote getalen voornemens om meer onderwijspersoneel in te zetten. Ruim driekwart van de driehonderd door de PO-Raad gepeilde schoolbesturen gaf aan daar de middelen van het zogeheten ‘werkdrukakkoord’ van februari voor in te willen zetten. Afgezien van meer onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten overweegt een behoorlijk aantal schoolbesturen de verstrekte middelen in te zetten om de administratieve lasten te verminderen (35%) en om betere ICT-middelen aan te schaffen (25%). De wens om meer handen in de klas valt echter wel moeilijk te rijmen met het toenemende lerarentekort.

De PO-Raad is desondanks blij met het feit dat schoolbesturen nu hun eigen keuzes kunnen maken met het door de overheid vrijgemaakte budget. Sinds dit schooljaar is 237 miljoen euro beschikbaar, oplopend naar structureel 430 miljoen euro in 2022.


PO-Raad pleit voor meer inzicht in te besteden middelen

De PO-Raad wil dat de bekostiging van het primair onderwijs wordt vereenvoudigd, zodat schoolbesturen beter zicht hebben op de hoeveelheid te besteden middelen. De raad stelt daarom voor het aantal ‘parameters’ die van invloed zijn op de bekostiging drastisch te verminderen. Zij denkt dat de bekostiging daarmee voor de maatschappij en politiek inzichtelijker zal zijn.

Ondanks het feit dat de bekostiging van scholen uit een flink aantal onderdelen bestaat, wordt het totaalbedrag steeds als lumpsum uitgekeerd. Dat betekent dat scholen zelf mogen weten waaraan zij de middelen besteden. De PO-Raad betreurt dat het beeld is ontstaan dat schoolbesturen grote sommen geld zouden oppotten. Zij wijst erop dat scholen vaak pas gaandeweg het schooljaar weten hoeveel geld zij exact te besteden hebben en dat de middelen vaak pas laat in het schooljaar of zelfs na afloop daarvan worden uitgekeerd.

 

De twee winnaars van de TIB nieuwsbriefactie van september ontvangen een gratis exemplaar van het eerste boek uit de kersverse reeks: "Omgaan met... Hoogbegaafdheid" t.w.v. € 22,50.
 
> Mw. Eveline de Visser, De Zevensprong te Krabbendijke
> Mw. Regina de Keijzer, OBS de Zuidooster te Aalsmeer

cover tijdschrift

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.